Πάνω από 7.000 παιδιά, νέοι και ενήλικες έχουν εκπαιδευτεί από το 1991 έως και σήμερα στις  σχολές  Η/Υ ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ- ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ

Η μεγάλη επιτυχία της σχολής μας, οφείλεται στην πρωτοποριακή εκπαιδευτική της μεθοδολογία και στο γεγονός ότι διαθέτει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα σε κάθε ηλικία με αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι, να αφομοιώνουν καλύτερα τη γνώση σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και δημιουργικότητας. Η σχολή μας διαθέτει:

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα σε όλες τις ηλικίες και εναρμονισμένα με τις σχολικές ανάγκες.
 • Σύγχρονα εκπαιδευτικά βοηθήματα,
 • Ειδικά εκπαιδευομένους εκπαιδευτές
 • Δωρεάν πρακτική εξάσκηση
 • Άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας,
 • Ολιγομελή τμήματα (έως 7 άτομα),
 • Δυνατότητα πιστοποίησης με αναγνωρισμένους φορείς από το Υπουργείο Παιδείας
 • Μάθηση μέσω της επανάληψης και της εξάσκησης, ώστε η γνώση να γίνει κτήμα.

Παιδικά Τμήματα Τα παιδιά μαθαίνουν διασκεδάζοντας υλοποιώντας εργασίες από παραδείγματα της καθημερινής ζωής.

Τμήματα Νέων Προετοιμάζουμε τους νέους για το παρόν και το μέλλον με εκπαιδευτικά προγράμματα στα δικά τους ενδιαφέροντα. Τα προγράμματα που διδάσκονται περιλαμβάνουν ειδική προετοιμασία για τις εξετάσεις απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL.

Τμήματα Ενηλίκων Η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτελεί ένα απαραίτητο εφόδιο για μια θέση την αγορά εργασίας. Το πιστοποιητικό ECDL είναι σχεδόν σε όλες τις  προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και του Δημοσίου. Ενώ και στον ιδιωτικό τομέα προτεραιότητα στις θέσεις εργασίας έχουν αυτοί που έχουν καλή χρήση και γνώση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι πιστοποιημένοι. Επίσης προσφέρουμε:

 • Ταχύρρυθμα τμήματα ευέλικτα ωράρια εκπαίδευσης για εργαζομένους
 •  Με κάθε πρόγραμμα ενηλίκων Δωρεάν τυφλό σύστημα
 • Έναρξη μαθημάτων κάθε μέρα
 • Απόλυτη επιτυχία στις εξετάσεις
 •  Τεστ προσομοίωσης εξετάσεων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της σχολής μας, καλύπτουν πλήρως τα γνωστικά αντικείμενα της πιστοποίησης ECDLCOREPLUS, EXPERT. Έτσι κάθε εκπαιδευόμενος έχει την δυνατότητα: Να επεξεργάζεται απλά και σύνθετα έγγραφα (Word) να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα φύλλα εργασίας (Excel) , να διαχειρίζεται πληροφορίες σε βάσεις δεδομένων (Access), να δημιουργεί εντυπωσιακές παρουσιάσεις (Powerpoint) , να σερφάρει στο Internet και να χρησιμοποιεί το E-mail, να κατανοήσει τις βασικές αρχές της Τεχνολογίας της Πληροφορικής, να χειρίζεται αποτελεσματικά έναν Η/Υ, να επεξεργάζεται ιστοσελίδες (Web Editing) , να χρησιμοποιεί τεχνικές που επιτρέπουν ασφαλή χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security),να προετοιμάζει ένα έργο να το παρακολουθεί και να το οργανώνει (Project Planning), σχεδίαση σε 2 διαστάσεις μέσω Η/Υ (2D Computer Aided Design,CAD), Επεξεργασία εικόνας (Image Editing) .

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2710-238821
Δούνια 1

 

 

Αναζήτηση