ΤΟ ΝΕΟ ECDL ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε τη μετεξέλιξη του προγράμματος πιστοποίησης ECDL η οποία φέρνει αέρα ανανέωσης στα δεδομένα του χώρου της Πιστοποίησης. Το Νέο ECDL προσφέρει την ευελιξία που προστάζουν οι ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, δίνοντας στον υποψήφιο τη δυνατότητα να προσαρμόσει το προφίλ των πιστοποιημένων γνώσεών του, στα μέτρα του, φτιάχνοντας ένα ECDL Profile!

Το ECDL Profile αποτελεί ένα πρόγραμμα «ομπρέλα» που καλύπτει όλες τις ενότητες του ECDL Core+ και του ECDL Expert. Η ευέλικτη δομή του, παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να επιλέξει τον συνδυασμό των ενοτήτων του πιστοποιητικού του, σύμφωνα με το επαγγελματικό πεδίο που τον ενδιαφέρει και να ενισχύσει με τον τρόπο αυτό σημαντικά το βιογραφικό του.

Το Νέο ECDL αποτελείται από 3 ομάδες ενοτήτων όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

Ομάδες Ενοτήτων Νέου ECDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συνδυασμός των ανωτέρω ενοτήτων προσφέρει 4 ξεχωριστές επιλογές πιστοποίησης ECDL. Το ECDL Base, το ECDL Standard (με επιλογή των τεσσάρων (4)  base ενοτήτων και επιλογή τριών (3) από τις Standard, το ECDL Advanced (με τρείς (3) από τις Advanced ενότητες και φυσικά με οποιαδήποτε επιλογή ενοτήτων φτιάχνει κανείς το δικό του ECDL Profile πιστοποιητικό.

Αυτή η ευελιξία αποτελεί σημαντική προστιθέμενη αξία για το πιστοποιητικό ECDL, καθιστώντας το απαραίτητο εργαλείο για κάθε εργαζόμενο που επιθυμεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αγοράς εργασίας

Αναζήτηση