Η «ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ» εδρεύει σε, εν μέρει ιδιόκτητες, εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 200 μ2, διαθέτει ολοκληρωμένη εγκατάσταση καλωδίωσης και σύγχρονο εξοπλισμό εφαρμογών και πληροφορικών συστημάτων.

Είναι συνδεδεμένη online με δίκτυα πληροφοριών των εταιριών που αντιπροσωπεύει η ηλεκτρονική πληροφόρηση των στελεχών της, επιτυγχάνεται μέσω Internet, ενώ πλείστοι των πελατών καλύπτονται με τηλεϋποστήριξη.

Τα εργαστήρια της επιχείρησης είναι πλήρως εξοπλισμένα, για να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες συντήρησης και υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων των πελατών της.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Τα στελέχη της επιχείρησης είναι απόφοιτοι Ελληνικών και ξένων Ανωτάτων και Τεχνολογικών ιδρυμάτων, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών. Παράλληλα επιμορφώνονται παρακολουθώντας διαρκώς σεμινάρια που αφορούν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Αναζήτηση