– Φωτεινή οθόνη για εύκολη ανάγνωση σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού (εσωτερικός χώρος).

– Αδιάβροχο πληκτρολόγιο ανθεκτικό σε οξειδωτικά  υλικά και σκόνη.

– Ρυθμιζόμενο ύψος με περιστρεφόμενα πόδια.

– Μεταφορικές ταινίες κατάλληλες για τρόφιμα.

– Εύκολος και εργονομικός χειρισμός.

– Εύκολη αλλαγή περιθωρίων ελέγχου του βάρους από τον χειριστή.

– Αποθήκευση δέκα διαφορετικών βαρών ελέγχου.

– Έλεγχος υπέρβαρου ή ελλειποβαρούς αντικειμένου.

– Πνευματικό σύστημα απόρριψης με εμφύσηση για ευπαθή μικρά αντικείμενα ή με έμβολο για βαριά αντικείμενα..

– Τρεις μεταφορικές ταινίες ρυθμιζόμενης ταχύτητας έως 120 τεμάχια ανά λεπτό.

– Διαφορετική ρυθμιζόμενη ταχύτητας για την ταινία υποδοχής σε σχέση με τις ταινίες ζύγισης και απόρριψης.

– Έλεγχος σωστής απόρριψης των αντικειμένων με φωτοκύτταρο.

– Οπτική ένδειξη σφάλματος ή ομαλής λειτουργίας (φάρος).

– Καταγραφή στατιστικών δεδομένων (υπέρβαρα, ελλειποβαρή, κανονικά, μέση τιμή βάρους,

απόκλιση βάρους κλπ).

– Επικοινωνία με Η/Υ για αποστολή στατιστικών δεδομένων.

Αναζήτηση