Οθόνη υψηλής φωτεινότητας και αντοχής.

– Αδιάβροχο πληκτρολόγιο.

– Ανοξείδωτο τάσι.

– Μέτρηση απόβαρου.

– Λειτουργία AUTO-ZERO με παράλληλη λειτουργία πλήκτρου ZERO.

– Αυτόματος προσδιορισμός του βάρους ενός τεμαχίου.

– Δυνατότητα προσδιορισμού συγκεκριμένης ποσότητας για συσκευασίες ειδών.

– Δυνατότητα μέτρησης up ή down για  συσκευασίες ειδών.

– Προσδιορισμός απόκλισης min και max στην  μετρούμενη ποσότητα.

– Ηχητικό σήμα προειδοποίησης όταν τα τεμάχια πλησιάζουν την επιθυμητή ποσότητα.

– Απομνημόνευση του βάρους 99 διαφορετικών ειδών για άμεση χρήση.

– Οκτώ (Μ1 – Μ8) εμφανείς μνήμες ειδών για τα πιο κινήσιμα είδη

– Εσωτερική μπαταρία με διάρκεια αυτονομίας 30 ώρες (προαιρετικό).

– Εσωτερική υποδιαίρεση 200.000 counts.

ΚΙΛΑ

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ

5 Kg

0,5 g

10 Kg

1 g

20 Kg

2 g

50 Kg

5 g

Αναζήτηση