– Ευανάγνωστη οθόνη με ψηφία ύψους 20mm.

– Ειδική ανθεκτική κατασκευή για τοποθέτηση σε πίνακα.

– Απομνημόνευση του τελευταίου προγράμματος.

– Δυνατότητα αποθήκευσης πενήντα διαφορετικών προγραμμάτων (συνταγές).

– Ηχητικά και οπτικά σήματα για την κάθε φάση λειτουργίας.

– Επιλογή αυτόματου ZERO ή όχι με την έναρξη του προγράμματος .

– Επιλογή αυτόματης ή όχι έναρξης του προγράμματος με την τοποθέτηση βάρους.

– Εως δύο εξόδους οδήγησης ( RELAY, βαλβίδες κλπ) με οπτοαπομόνωση.

– Μία είσοδος με οπτοαπομόνωση.

– Δυνατότητα επέκτασης έως οκτώ εξόδους συνολικά

– Δυνατότητα επέκτασης έως τέσσερις εισόδους συνολικά.

– Δυνατότητα σύνδεσης με πλατφόρμα πλάστιγγας.

– Έξοδος RS232 για σύνδεση με Η/Υ (προαιρετικό).

– Έξοδος για δεύτερη απομακρυσμένη οθόνη (προαιρετικό).

– Έξοδος σύνδεσης με εκτυπωτή (προαιρετικό).

– Ηλεκτρονικό φίλτρο απόσβεσης κραδασμών.

 

 

 

ΚΙΛΑ

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ

300 g έως 600 t

3.000 div.-6000div.

 

Πρόσθετες δυνατότητες – αξεσουάρ

Κάρτα 2 outputs – 1 input

Κάρτα Rs232 + Real time clock

Αναζήτηση