– Φωτεινή οθόνη 6 ψηφίων.

– Αδιάβροχο και ανεξίτηλο πληκτρολόγιο.

– Μέτρηση απόβαρου (TARE).

– Aθροιση διαδοχικών ζυγισμάτων.

– Γενικό σύνολο βάρους.

– Επιλογή ευαισθησίας εισόδου LOAD CELL.

– Δυνατότητα τροφοδοσίας από εξωτερική μπαταρία 12V.

– Δυνατότητα σύνδεση δεύτερη απομακρυσμένης οθόνης (προαιρετικό).

– Ειδικό πρόγραμμα εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών συσκευασίας, με εκτύπωση φίρμας, ημερομηνίας, ώρας και βάρους.

– Εκτύπωση πρώτης-δεύτερης ζύγισης και διαφοράς.

 

ΚΙΛΑ

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ

300 g έως 600 t

3.000 div.-6000div.

Αναζήτηση