Τα μαθήματα ξεκίνησαν……. φοιτητες--αφισα-κατακορυφο-

 

Διαθέσιμες ώρες μαθημάτων:

 

 Τμήμα 1

Δευτέρα 7:00-9:00 μμ

Παρασκευή 10:00 πμ-12:00 πμ

 

 Τμήμα 2

Δευτέρα 10:00 πμ-12:00 πμ 

Τετάρτη 10:00 πμ-12:00 πμ

Οι ώρες αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις σας

Αναζήτηση