Η Επιχείρηση «ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ» ιδρύθηκε το έτος 1990 με την μορφή ατομικής επιχείρησης και έδρα την Τρίπολη. Αντικείμενό της είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και μηχανοργάνωσης, που περιλαμβάνουν την μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξή τους.

Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται στην αξιοποίηση:
– Σύγχρονου λογισμικού για την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών
– Της τεχνολογίας των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και της διασύνδεσης του εξοπλισμού με βάση τα δίκτυα και τις γενικά αποδεκτές τεχνολογίες, εφαρμογές και πρότυπα.

Η «ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ» προσφέρει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες και λύσεις που ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Επιχείρησης είναι η εστίαση στις πραγματικές ανάγκες του κάθε πελάτη, όπως αυτές εξελίσσονται και τον χαρακτηρίζουν και η πληρέστερη ικανοποίησή τους, με συνεχή βελτίωση της ποιότητας των λύσεων που προσφέρει, γεγονός που εξασφαλίζεται με:

– Σχολαστική μελέτη κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.
– Διαρκή αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών.
– Προσεκτική επιλογή λογισμικού (S/W) και τεχνολογικού εξοπλισμού (H/W) που ανταποκρίνεται σε καθορισμένα standards ποιότητας.

Ετσι η «ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ» με γνώμονα τα παραπάνω, έχει θέσει και λειτουργεί με βάση τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:

– Αρτια ικανοποίηση των απαιτήσεων επιχειρήσεων / οργανισμών με τον κατάλληλο κάθε φορά συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών
– Δημιουργία και διατήρηση υγιών, μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
Διαρκή αναζήτηση και προμήθεια προϊόντων νέας τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας

Αναζήτηση